ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Yenilikçilik ve farkındalık yaratarak yürüttüğümüz projelerimizde, müşteri talep ve isteklerini ele alarak çözümler üretmekteyiz.

- Altyapı ve üstyapı elektrik tesisleri

- Enerji iletim ve dağıtım hatları 

- Organize sanayi elektrik tesisleri ve fabrikalar

- Eğitim, kültür ve sağlık elektrik tesisleri